Christelijke Feestdagen

Christelijke Festdagen

Christelijke FestdagenChristelijke Feestdagen

Rossum is een overwegend Rooms Katholiek dorp. Dat wil zeggen dat het kerkelijk leven deel uitmaakt van het dagelijks leven.

Al is het kerkbezoek ook in Rossum sterk achteruit gegaan, de meeste inwoners voelen zich nog steeds verbonden met de kerk. Dat blijkt uit het groot aantal vrijwilligers en de activiteiten die hier nog plaatsvinden.

De R.K. Kerk en Kulturhus Rabo de CoCeR zijn buren en ze maken gebruik van elkaars faciliteiten. Zo zijn er in de CoCeR regelmatig bijeenkomsten die met de kerk te maken hebben.

We hebben daarom de meest bekende Christelijke Feestdagen een plaats gegeven op onze agenda:

  • Aswoensdag
  • Goede Vrijdag
  • Pasen
  • Hemelvaart
  • Pinksteren
  • Allerheiligen
  • Allerzielen
  • Kerstmis